Versionshistorik for Bigger Text

4 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.1 6.0 KiB Virker med Mobilen 4.0b6pre og nyere

This version works with the latest development version of Firefox 4 for Mobile, and now lets you set a minimum font size for all web pages.

Version 1.0.6 6.0 KiB Virker med Mobilen 4.0b1 - 4.0b3

New icon by Sean Martell.

Version 1.0.4 5.0 KiB Virker med Mobilen 4.0b1 - 4.0b3pre

Version 1.0 adds more options, improves the user interface, and leaves fonts unchanged by default on mobile-optimized sites.

Version 1.0.4 fixes a bug that caused the current tab's size to change when a new tab opens in the background.

Version 0.1 2.0 KiB Virker med Mobilen 2.0a1 - 4.0b3pre