Versionshistorik for wmlbrowser

9 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.7.26.1-signed.1-signed 93.9 KiB Virker med Firefox 3.0 - 27.*, SeaMonkey 2.0 - 2.6.*

0.7.26: updates for Firefox 4 compatibility.

Version 0.7.25 90.0 KiB Virker med Firefox 3.0 - 4.0b7, SeaMonkey 2.0 - 2.1a2

Compatibility with Fennec, SeaMonkey, Firefox 4 betas

Version 0.7.20 88.0 KiB Virker med Firefox 1.5 - 3.6.*, SeaMonkey 1.0 - 1.0.*

* Improved the error page so that errors are visible if Javascript is disabled
* Fixed a bug where some pages didn't display
* Preliminary support for onenterforward/onenterbackward. These are presented as form buttons which can be manually submitted.
* Fennec-compatible.

Version 0.7.18 88.0 KiB Virker med Firefox 1.5 - 3.1b2, SeaMonkey 1.0 - 1.0.*

Updates for compatibility with FF3 release candidates.

Version 0.7.17 84.0 KiB Virker med Firefox 1.5 - 3.0pre, SeaMonkey 1.0 - 1.0.*

Compatible with Firefox 3 beta 5

Version 0.7.13 82.0 KiB Virker med Firefox 1.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.0 - 1.0.*

Version 0.7.8 63.0 KiB Virker med Firefox 1.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.0 - 1.0.*

Adds a toolbar button from SeaMonkey (added via Preferences) and Firefox 2.0 compatibility.

Version 0.7.2 54.0 KiB Virker med Firefox 1.0 - 1.5.0.*

Version 0.6.10 48.0 KiB Virker med Firefox 1.0 - 1.5.0.*