Versionshistorik for Uzbek Spell Checker (Uzbekistan)

2 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.3.1-typefix 239.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 52.*, Mobilen 1.1 - 4.0.*, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*

Version 0.3 239.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 45.*, Mobilen 1.1 - 33.0, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0