Versionshistorik for United States English Spellchecker

17 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 8.1 306.4 KiB Virker med Firefox 5.0 - 51.*, SeaMonkey 2.0 - 2.47, Thunderbird 5.0 - 50.0

Updated dic and aff files to version of 19.01.2016 with "large" SCOWL size
Data comes from here: https://sourceforge.net/projects/wordlist/files/speller/2016.01.19/

Version 8.0 184.3 KiB Virker med Firefox 5.0 - 46.0, SeaMonkey 2.0 - 2.42, Thunderbird 5.0 - 46.0

Updated dic and aff files to version of 24.08.2015
Data comes from here: http://sourceforge.net/projects/wordlist/files/speller/2015.08.24/

Version 7.0.1 241.8 KiB Virker med Firefox til Android 17.0 - 46.0, Firefox 17.0 - 46.0, SeaMonkey 2.14 - 2.42, Thunderbird 17.0 - 46.0

The installation was made restartless.

Version 7.0 241.8 KiB Virker med Firefox til Android 10.0a1 - 32.0, Firefox 2.0 - 32.*, SeaMonkey 1.1a - 2.29, Thunderbird 2.0 - 32.0

The installation was made restartless.

Version 6.0 223.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 22.0, Mobilen 14.0 - 22.0, SeaMonkey 1.1a - 2.19, Thunderbird 2.0 - 22.0

Version 5.0.1 223.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 15.0a1, SeaMonkey 1.1a - 2.12a1, Thunderbird 2.0 - 15.0a1

Version 4.0.0 223.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1b1, Thunderbird 2.0 - 3.3a1pre

Updated the .aff and .dic files using their latest release (2006-02-07).

Version 3.0.3 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0 - 3.1a1pre

Added compatibility to Firefox 3.7a1pre

Version 3.0.2 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated compatibility to Firefox 3.0pre

Version 3.0.1 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0b5pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated compatibility to Firefox 3 Beta 4

Version 3.0 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0b4pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated compatibility to Firefox 3 Beta 3

Version 2.0.0.6 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1 - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated extension homepage

Version 2.0.0.5 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1a - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Added contributor names and extension description

Version 2.0.0.4 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1a - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Added author name and homepage link within the extension information window

Version 2.0.0.3 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1a - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Fixed minversion softwares compatibility as suggested in dev-l10n newsgroup.

Version 2.0.0.2 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.1a - 1.1a, Thunderbird 1.5 - 3.0a1

Improved compatibility with Thunderbird 1.5.0.*

Version 2.0.0.1 242.0 KiB Virker med Firefox 2.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.1a - 1.1a, Thunderbird 1.5.0.* - 3.0a1

1st release