Український переклад Firefox 28.0

af Tim Babych, Mozilla

Переклад Firefox на українську мову