Versionshistorik for Turkmen spell checker dictionary

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.1.6 236.0 kB Virker med Firefox 18.0a1 - 49.*, SeaMonkey 2.15a1 - 2.27, Thunderbird 18.0a1 - 30.0

Includes most common affix groups.

Version 0.02 37.9 kB Virker med Firefox 2.0b1 - 27.*, SeaMonkey 1.1a - 2.24.*, Thunderbird 2.0a1 - 27.*

Additional words, and compatibility with latest FF/TB versions. Handles hyphens correctly, too.

Version 0.01 37.9 kB Virker med Firefox 2.0b1 - 3.6.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0.*, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*