Versionshistorik for Türkçe İmla Denetimi

4 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.3 2.0 MiB

Dictionary is updated.
Sözlük güncellendi.

Version 1.2 2.0 MiB

- Sözlük kapsamı genişletildi
- Firefox 36.0 - 40.0 arası versiyonlar için güncellendi.

- Dictionary coverage is improved
- Updated for Firefox versions 36.0 - 40.0

Version 1.0 2.0 MiB