Versionshistorik for Tilt 3D

2 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.0.1.1-signed.1-signed 455.3 KiB Virker med Firefox 6.0 - 21.*

Now working with Firefox 12 and support for the native Developer Tools Tilt integration!

Version 0.9.1.5.1-signed.1-signed 454.5 KiB Virker med Firefox 6.0 - 10.0a1