Versionshistorik for RSS Icon In Awesombar

2 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.4 15.4 kB Virker med Firefox 4.0b7 og nyere

Version 1.3 23.6 kB Virker med Firefox 4.0b7 og nyere

What's new in version 1.3:
  • Native icons for Linux and Mac OS X.