Versionshistorik for New Zealand English Dictionary

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.0.1.1-typefix 223.6 kB Virker med Firefox 3.0a1 - 50.*

Version 1.0.1 206.8 kB Virker med Firefox 3.0 - 45.*

Now compatible with FF 5.0!

Version 1.0.0 207.9 kB Virker med Firefox 3.0 - 5.*