Versionshistorik for Mythical Sirens Summer Night

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.2 1.5 MB Virker med Firefox 3.0 - 3.5.*

This is the same design as before, but compatible with Firefox 3.5.
Comments are appreciated!
Thank you,
*laura

Version 1.1 1.5 MB Virker med Firefox 3.0 - 3.0.*

Version 1.0 2.2 MB Virker med Firefox 2.0 - 2.0.0.*

this is a beta release - please report bugs.
feedback is appreciated - thank you!