Versionshistorik for Lingala spell checker (Hunspell ln-CD)

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.03.1-typefix 26.1 KiB

Version 0.03 26.0 KiB

Improved word list.

Version 0.02 26.0 KiB