Versionshistorik for Hausa Spelling Dictionary

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.2.1-typefix 135.5 KiB

Version 0.2 134.0 KiB

Version 0.1 135.0 KiB