Versionshistorik for Hausa Spelling Dictionary

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.2.1-typefix 135.5 KiB Virker med Firefox 2.0b1 - 6.*, Thunderbird 2.0a1 - 6.*

Version 0.2 134.0 KiB Virker med Firefox 2.0b1 - 23.*, Thunderbird 2.0a1 - 7.*

Version 0.1 135.0 KiB Virker med Firefox 2.0b1 - 3.6.*, Thunderbird 2.0a1 - 2.0.0.*