Versionshistorik for gTranslator

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.0.4 8.2 kB Virker med Firefox 1.5 og nyere

Version 1.0.3 9.2 kB Virker med Firefox 1.5 - 3.6.*

Add options panel, You can customize whether to display gTranslator statusbarbutton, toolbarbutton or popupMenu item, through the options panel

Version 1.0.2 8.2 kB Virker med Firefox 1.5 - 3.6.*