Versionshistorik for EasyAccent

4 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.65 4.1 kB Virker med Firefox 1.5 og nyere

Added capital greek letters, non-breaking space

Version 0.6 4.1 kB Virker med Firefox 1.5 - 4.0b8pre

Changed ctrl-0 modifier to ctrl-* to avoid conflicting with firefox's own ctrl-0 shortcut. This means every ctrl-0-prefix should be ctrl-* instead. Also added greek letters via ctrl-\ and british pound sign in ctrl-*. Also added hungarian umlauts.

Version 0.51 3.1 kB Virker med Firefox 1.5 - 3.6a1pre

No changes made -- just modified list of platforms supported.

Version 0.51 3.1 kB Virker med Firefox 1.5 - 3.0.*

Changed prefix key for special characters that don't have a specific accent on them from CTRL-' to CTRL-0. Added codes for copyright, trademark, registered trademark, degree.