Versionshistorik for Brazil Theme

2 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 1.01 653.3 kB Virker med Firefox 3.0 - 3.7a1pre

Toolbar text changed to white for better visibility.

Version 1.0 653.3 kB Virker med Firefox 3.0 - 3.7a1pre