Versionshistorik for Belarusian Dictionary

2 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.1.2 3.9 MB Virker med Firefox 2.0 - 41.0, SeaMonkey 1.1a - 2.38, Thunderbird 2.0a1 - 41.0

Make the dictionary compatible with Firefox 4 and above if it is installed first time.

Version 0.1.1 3.9 MB Virker med Firefox 2.0 - 11.0a1, SeaMonkey 1.1a - 2.8a1, Thunderbird 2.0a1 - 11.0a1

Update versions of target applications