Versionshistorik for Српски речник - Serbian Dictionary

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.20 973.3 KiB Virker med Firefox til Android 12.0 - 39.0, Firefox 2.0 - 54.*, Mobilen 10.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.36, Thunderbird 2.0 - 38.*

Version 0.18 1.1 MiB Virker med Firefox 2.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.36, Thunderbird 2.0 - 38.*

URL Home Page changed.

Version 0.17 1.1 MiB Virker med Firefox 2.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.36, Thunderbird 2.0 - 38.*

This is updated version of Dictionary with files from sr.OpenOffice.Org project.
http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr