Versionshistorik for Auto Fullscreen

3 versioner

Vær forsigtig med ældre versioner!

Disse versioner vises som reference og til testformål. Du bør altid bruge den seneste version af en tilføjelse.

Version 0.3 4.6 kB Virker med Firefox til Android 15.0 - 20.*, Mobilen 15.0 og nyere

New features
* hiding of location bar after page load
* showing of location bar when swiping vertically from or towards upper edge of screen
* step back in history when swiping horizontally from left edge of screen
* step forward in history when swiping horizontally towards left edge of screen

Version 0.2 4.3 kB Virker med Firefox til Android 15.0 - 21.0a1

Version 0.1 4.2 kB Virker med Firefox til Android 15.0 - 18.0a1