Historie verzí doplňku Zindus

17 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.42.1-let-fixed 313.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 a novější, Thunderbird 2.0b2 a novější

TB15 broke the addon, this is the fix.

Verze 0.8.38 383.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 a novější, Thunderbird 2.0b2 a novější

support for Thunderbird 7.*
For a detailed list of bug fixes, see:
http://zindus.com/i/release-notes#0.8.38

Verze 0.8.33 402.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.1b1, Thunderbird 2.0b2 a novější

- support for Thunderbird 5
- for more information, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension#0.8.33

Verze 0.8.29 403.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.1b1, Thunderbird 2.0b2 - 3.1.*

Swedish Translation
Bug fixes: http://zindus.com/i/release-notes#0.8.29

Verze 0.8.26 323.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.1.*

Verze 0.8.24 323.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.1.*

* sync birthday field
* sync Google groups with Thunderbird addressbooks
* support for Postbox 1.1, Postbox Express and Spicebird 0.8
* bug fixes
See: http://zindus.com/i/release-notes#0.8.24

Verze 0.8.13.3 627.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.2a1pre

Workaround for google bug 1915.

Verze 0.8.13 306.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0b2 - 3.0.*

* support for Thunderbird 3.0, SeaMonkey 2.0, PostBox 1.0 and SpiceBird 0.7
* bug fixes, see http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.13

Verze 0.8.10 232.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.0a2, Thunderbird 2.0b2 - 3.0b2

* use Google API v2 - the v1 rules forbidding duplicates no longer apply
* include/ignore Google Suggested contacts.
* new translations: czech, dutch, hungarian, portuguese (BR), Ukranian
* bug fixes - see http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.10

Verze 0.8.5 203.0 KiB Podporuje SeaMonkey 2.0a1 - 2.0a2, Thunderbird 2.0b2 - 3.0b1

* it-IT locale
* support for SeaMonkey 2.0a2 and Thunderbird 3.0b1
* better support for large (5000+) contact addressbooks

For bugfixes, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.5

Verze 0.8.4 193.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 3.0a3

* sync with multiple accounts: one zimbra plus multiple google
* translations: de-DE, fr-FR and gl-ES
* performance and UI improvements

For bugfixes, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.8.4

The first sync after an upgrade to this version is a slow sync:
http://www.zindus.com/faq-thunderbird/#toc-what-is-slow-sync

Verze 0.7.8 148.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 3.0a1

Google:
- feature to sync postal address with Thunderbird
- use https for data transfer by defau
- improvements to conflict reporting

Zimbra:
- support for zimbra.free.fr

For bugfixes, see:
http://www.zindus.com/blog/release-notes-extension/#0.7.8

Verze 0.7.7 133.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 3.0a1

* Google: sync Contacts with a new Thunderbird addressbook
* Zimbra: performance improvements
* Thunderbird 3.0a1 support

For bug fixes, see:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.7.7

Verze 0.7.4 123.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

* Google: initial release
* Zimbra: shared addressbooks
* bug fixes: http://www.zindus.com/release-notes-thunderbird/#0.7.4

Verze 0.6.19 95.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

Changes since 0.6.17:
* the GAL can be enabled/disabled via a preference
* the “Emailed Contacts” addressbook is localized

See the release notes for details of bug fixes:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.6.19

Verze 0.6.17 90.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

This release introduces support for Zimbra 5.x.

Zindus now works with:
- all Zimbra Versions: 3.x, 4.x and 5.x and
- all Zimbra Editions: Open Source, Network Edition etc

See release notes for details:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.6.17

Verze 0.6.16 88.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b2 - 2.0.0.*

From the release notes:
http://www.zindus.com/release-notes-extension/#0.6.16
* bugfix: use localized “Personal Address Book”
* bugfix: ldap addressbook throws uncaught exception
* bugfix: deleting thunderbird Emailed Contacts causes assertion failure when immutable on server
* bugfix: thunderbird address book with the same name as a zimbra shared addressbook causes infinite loop
* new: localization support