Historie verzí doplňku Venda spell checker

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20110323.1-typefix 73.7 KiB Podporuje Firefox 2.0b1 - 55.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a1pre

Verze 20110323 73.0 KiB Podporuje Firefox 2.0b1 - 44.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 3.0a1 - 10.*

Verze 20091101 50.0 KiB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.6.*, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*