Historie verzí doplňku Uzbek Spell Checker (Uzbekistan)

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-typefix 239.0 KiB

Verze 0.3 239.0 KiB