Historie verzí doplňku ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker)

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.1-typefix 355.1 KiB

Verze 0.8 354.0 KiB

Total words: 83607
Root words with prefix/suffix rules: 14085

Verze 0.7 354.0 KiB

Fixed lot of bugs
Version 0.7
Total Words:83607
Root words with prefix/suffix rules: 14367

Verze 0.6 354.0 KiB

Added more words.

Verze 0.5 640.0 KiB

Total words: 189544
Root words with prefix/suffix rules: 756

Verze 0.4 641.0 KiB

Total words in this version: 190119
- Root words added with prefix/suffix rules: 651
- Added Thunderbird support

Verze 0.3 642.0 KiB

This version is updated with 190432 words. And many words were included with prefix/suffix rules.
It contains files from the following github commit:
https://github.com/thamizha/solthiruthi/commit/7fc5b5d733a4cd5e55c3a1b073a48ea61bc2fce8

Verze 0.2 159.0 KiB

This version contains updated dictionary files