Historie verzí doplňku Super Date Format

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 11.7 KiB Podporuje Thunderbird 10.0 - 21.*

The new date column has been removed - your custom date format is now directly applied to the built-in Date and Received columns.

You can choose to apply your custom date format on the Date column, Received column, or both.