Historie verzí doplňku Stylish-Custom

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.4 190.8 kB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 46.0, Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a a novější, Thunderbird 3.0 a novější