Historie verzí doplňku Stylish-Custom

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.2 230.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Verze 0.9.1 230.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.0, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Verze 0.9.0 231.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.0, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Verze 0.8.9 261.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.0, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Verze 0.8.8 246.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 55.*, SeaMonkey 2.1 - 2.51, Thunderbird 3.3a1pre - 54.0

Verze 0.8.7 249.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 52.0, SeaMonkey 2.1 - 2.49, Thunderbird 5.0 - 52.0

Verze 0.8.6 239.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 52.0, SeaMonkey 2.1 - 2.49, Thunderbird 5.0 - 52.0

Verze 0.8.5 202.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 52.0, Firefox 4.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0a - 2.49, Thunderbird 5.0 - 52.0

Verze 0.8.4 186.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 46.0, Firefox 3.0 - 49.*, SeaMonkey 2.0a - 2.42, Thunderbird 3.0 - 46.0