Historie verzí doplňku Stylish-Custom

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.9 261.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 3.3a1pre a novější

Verze 0.8.8 246.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 3.3a1pre a novější

Verze 0.8.7 249.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Verze 0.8.6 239.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Verze 0.8.5 202.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 52.0, Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0a a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Verze 0.8.4 186.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 46.0, Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a a novější, Thunderbird 3.0 a novější