Historie verzí doplňku Signal Spam

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.1 11.5 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 a novější

Verze 0.6 10.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 a novější

Verze 0.5 11.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 3.1.*