Historie verzí doplňku Show All Body Parts

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 2.0 KiB Podporuje Thunderbird 8.0a1 a novější

Fix issue which was occasionally causing the "All Body Parts" menu item to disappear after the add-on was installed. Sorry!

Verze 1.1 2.0 KiB Podporuje Thunderbird 8.0a1 a novější