Historie verzí doplňku Sender Name

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.7.1-let-fixed 23.5 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 21.*

0.7:
* Fix bugs that unexpected texts are displayed in group view mode
* Fix bugs that columns are not displayed in the search dialog
* Clean up code

0.6:
* Fix the bug that the column handler is not added
* Support version 13 and later
* Change code to use addEventListener intead of the "oncommand" attribute to prevent vulnerabilities
* Remove code using RDF, dropping support of version 2.0 or before
* Fix a string to avoid a validator bug

Verze 0.5 24.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 6.*

Support new versions up to 5.*

Verze 0.4a 24.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 5.*

Fix the bug that overlays of other add-ons do not work