Historie verzí doplňku Right Encoding

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.5 12.3 KiB Podporuje Firefox 39.0 - 56.*, Thunderbird 31.0 - 38.*

Support over Firefox 39

Verze 0.3.4.1-signed 12.3 KiB Podporuje Firefox 29.0 - 38.*, Thunderbird 31.0 - 33.*

 • support TB 31
 • changes TB MIN Version to 31.0
 • Hide menu on TB follow status
  1. Mail list pane
  2. When string is selected
  3. on link or mail link
  4. on image or audio or video
  5. text input area

Verze 0.3.3.1-signed 12.4 KiB Podporuje Firefox 29.0 - 31.*, Thunderbird 1.0 - 24.*

 • support FF 30
 • changes MIN Version to 29
 • rewrite rightencoding API for 30

Verze 0.2.6.1-signed 12.4 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 27.*, Thunderbird 1.0 - 24.*

 • fixed doesn't appeara in the context menu

Verze 0.2.5.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 20.*, Thunderbird 1.0 - 17.*

- support Firefox 8
Min version of 0.2.5 is at lease 4.0.0
- support Thunderbird 8
- Fixed old extension id

Verze 0.2.4 12.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.7a2pre, Thunderbird 1.0 - 3.2a1pre

fixed wrong operation on frame page (rewrite MultiplexHandler_re)

Verze 0.2.3 12.0 KiB Podporuje Firefox 0.9 - 3.7a2pre, Thunderbird 2.0 - 3.1b1pre