Historie verzí doplňku Old-style smilies

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.21.2 21.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 52.*

New in version 0.21.2: theme has been converted to an extension, thus allowing other themes to be used while keeping the old-style smilies.