Historie verzí doplňku Mark Junk Read

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.01 1.9 kB Podporuje Thunderbird 5.0 a novější

Refactored to be a restartless addon.

Verze 1.0 3.4 kB Podporuje Thunderbird 5.0 a novější