Historie verzí doplňku Mark Junk Read

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.01 1.9 KiB Podporuje Thunderbird 5.0 - 31.*

Refactored to be a restartless addon.