Historie verzí doplňku Lightning Multiweek View

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.2 7.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 - 2.0b1

Version 0.0.2 fixes the reports of a gray screen in Lightning 0.3

Verze 0.0.1 3.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 - 2.0b1