Historie verzí doplňku LDAP Contact Photo

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.0 6.4 KiB Podporuje Thunderbird 16.0 - 46.*

add LDAP connection caching to avoid multiple password prompts