Historie verzí doplňku Hide C. Titlebar Plus Lite

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.7 50.6 kB Podporuje Thunderbird 17.0 a novější

- Adjusted tab-bar top-edge and other minor styling for TBird 31+

Verze 1.3.2 55.9 kB Podporuje Thunderbird 12.0 a novější

- Added new options:
. Configurable Action for Window Close Button / ALT+F4 , including recommended setting "Close Current Tab"! (like Hide C. T. Plus for Firefox)
. Sub-option for "'Close Current Tab': Close Window if only one Tab remains."

Verze 1.3.1 55.9 kB Podporuje Thunderbird 17.0 a novější

- Added new options:
. Configurable Action for Window Close Button / ALT+F4 , including recommended setting "Close Current Tab"! (like Hide C. T. Plus for Firefox)
. Sub-option for "'Close Current Tab': Close Window if only one Tab remains."

Verze 1.2.2 52.5 kB Podporuje Thunderbird 12.0 a novější

- Still more compatibility for Floating-Menu text color in WinXP.

Verze 1.2.1 52.3 kB Podporuje Thunderbird 12.0 a novější

- Hopefully fixed text-vs-bkg color issues in 'Floating Menu' in WinXP.

Verze 1.2.0 52.1 kB Podporuje Thunderbird 12.0 a novější

- Added "Thunderbird" main button at top-left corner!, like Firefox's, with configurable size, color, transparency.
- New Options-dialog, including 'Floating menu' feature configuration!

Verze 1.0.1 7.7 kB Podporuje Thunderbird 12.0 a novější

- Now fully compatible with upcoming Thunderbird 17 and later.

Verze 1.0.0 7.2 kB Podporuje Thunderbird 12.0 a novější

- Lite version that hides Thunderbird's titlebar the same way as Firefox do.