Historie verzí doplňku Hide C. Titlebar Plus Lite

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.7 49.4 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 34.0

- Adjusted tab-bar top-edge and other minor styling for TBird 31+

Verze 1.3.2 54.6 KiB Podporuje Thunderbird 12.0 - 31.*

- Added new options:
. Configurable Action for Window Close Button / ALT+F4 , including recommended setting "Close Current Tab"! (like Hide C. T. Plus for Firefox)
. Sub-option for "'Close Current Tab': Close Window if only one Tab remains."

Verze 1.2.2 51.2 KiB Podporuje Thunderbird 12.0 - 24.*

- Still more compatibility for Floating-Menu text color in WinXP.

Verze 1.0.1 7.5 KiB Podporuje Thunderbird 12.0 - 18.0a1

- Now fully compatible with upcoming Thunderbird 17 and later.