Historie verzí doplňku Grammar Checker

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.7 16.5 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 a novější

Added support for the current Thunderbird API and LanguageTool API v2.

Verze 0.6 17.9 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 a novější

Default language server has been updated to the official LT server (http://languagetool.org/http-api/).
Minor bugfixes have been addressed.

Verze 0.5.1 14.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 a novější

The addon has been updated to support new Thunderbird versions.

Verze 0.5 16.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 - 3.3a1pre

Code refactoring has been made for avoiding collisions with other extensions.

Verze 0.3 16.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 - 3.1a1pre

TB2 JS errors have been fixed.
Second LT server support has been added.
Special symbols escaping has been added.