Historie verzí doplňku Grammar Checker

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6 18.3 kB Podporuje Thunderbird 1.5 a novější

Default language server has been updated to the official LT server (http://languagetool.org/http-api/).
Minor bugfixes have been addressed.

Verze 0.5.1 14.3 kB Podporuje Thunderbird 1.5 a novější

The addon has been updated to support new Thunderbird versions.

Verze 0.5 16.4 kB Podporuje Thunderbird 1.5 - 3.3a1pre

Code refactoring has been made for avoiding collisions with other extensions.

Verze 0.3 16.4 kB Podporuje Thunderbird 1.5 - 3.1a1pre

TB2 JS errors have been fixed.
Second LT server support has been added.
Special symbols escaping has been added.