Historie verzí doplňku Get Partial Messages

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.3 7.4 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 60.*

Verze 0.3.0 7.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 31.*

Use different download mechanism internally.