Historie verzí doplňku folderplus

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.9 24.6 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 31.*

it's now possible to customize the search level (conversation > subject > prefix) and the excluded prefix list (re, fw, urgent).
added some search statistics into preferences window

Verze 1.8 22.0 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 31.*

compatibility with thunderbird 31

Verze 1.7 22.2 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 31.*

new command : move to conversation folder and set unread.
add a cache system (avoid searching twice) and a timeout system (avoid search too long).
add a spinner
add standard prefixes to be removed from subject before search (example FYI)
some bug fixes

Verze 1.6 18.1 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 25.*

new folder black list to exclude some folders from conversation search.
the 'move to conversation' command shortcut is now 'D'.

Verze 1.5 14.6 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 24.*

Compatibility with TB 24.

Verze 1.4 14.5 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 17.*

Header 'conversation' in the message headers now show the determined conversation folder or the current message folder. An icon allows to differenciate these two cases.

bug fix : 'go to thread' didn't show messages.

Verze 1.3 13.6 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 17.*

Use subject's prefix to found the conversation ('PROJECT : a new message').

Verze 1.2 12.6 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 17.*

The conversations are now look for on subject's message when no folder can be found. It is useful if you exchange message with someone that is using Outlook.

Verze 1.1 12.1 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 23.*

Add an icon into message header to see if message is already in its conversation.

Verze 1.0 9.7 KiB Podporuje Thunderbird 17.0 - 20.*

First stable release.
Features list :
Move message to its conversion folder
Go to folder of conversion
Go to folder of message
Go to inbox
Go to last folder where the message was moved