Historie verzí doplňku Folder Levels

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 9.8 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 31.*