Historie verzí doplňku Folder Levels

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1 10.0 kB Podporuje Thunderbird 3.0 a novější

Verze 1.0.0 10.5 kB Podporuje Thunderbird 3.0 a novější