Historie verzí doplňku FlatStyle for Thunderbird

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.2.6 12.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.5.0.*

- republished because of download error Mozilla site

Verze 0.9.2.3 11.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.5.0.*

Verze 0.9.2.2 11.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.5b1

Verze 0.9.2 11.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.5b1

Verze 0.9.1.4 11.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.5b1

Re-released, now installs succesfully in Thunderbird 1.5b.

Verze 0.9.1.3 11.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.0.6

Verze 0.9.1.1 10.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.0 - 1.0.6