Historie verzí doplňku Event-to-task conversion activator

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.2 4.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 - 2.0a1

Verze 0.0.1 4.0 KiB