Historie verzí doplňku Equations

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.2 16.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 3.1.*

Checked compatibility with the latest Thunderbird 3 build (RC1) and updated listing to reflect that Equations is compatible with Thunderbird 3.

Verze 1.2.1 16.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 3.0b2

Updated to handle a bug that caused equations to render as black boxes.

Verze 1.2 34.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 3.0b1

* Switched rendering system - equations look much nicer now!
* Added support for different size fonts, double click on equation images to open the preferences window.
* Added support for Thunderbird 3 beta