Historie verzí doplňku Encrypt if possible

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 17.0 kB Podporuje Thunderbird 7.0 a novější

1.0 - internal: code cleanup

Verze 0.2 17.4 kB Podporuje Thunderbird 7.0 a novější

0.2 - internal: changed certificate check

Verze 0.1 17.9 kB Podporuje Thunderbird 7.0 a novější