Historie verzí doplňku DOM Inspector

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.8.1.2 146.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0b1 - 2.0.0.*

Adjusting maxVersion to be 2.0.0.*

Verze 1.8 162.0 KiB Podporuje Thunderbird 1.5 - 1.5.0.*