Historie verzí doplňku Dizionario italiano

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 5.0.0 368.7 KiB

Verze 4.0.0 363.8 KiB

Sync with latest version of the dictionary

Verze 3.3.2 363.0 KiB

Updated internal dictionary, based on version 2012.02.25 (http://extensions.services.openoffice.org/en/node/5241)

Verze 3.3.1 363.0 KiB

Aggiornati file del dizionario alla versione 3.3.1 (24/03/2011) realizzata dal progetto PLIO.

Updated dictionary files to version 3.3.1 (24/03/2011) created by project PLIO.

Verze 3.3 364.0 KiB

Aggiornati file del dizionario alla versione 3.3 (21/09/2010) realizzata dal progetto PLIO.

Updated dictionary files to version 3.3 (09/21/2010) created by project PLIO.

Verze 3.2 346.0 KiB

Updated install.rdf to make the dictionary compatible with the latest Firefox 4 nightlies (no changes in the dictionary itself).

Verze 3.1 384.0 KiB

Updated the italian dictionary files (it-IT.aff and it-IT.dic)

Verze 3.0 365.0 KiB

Verze 2.3_beta_2006_07_23 365.0 KiB