Historie verzí doplňku Copy Plain Text 2

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.6 86.9 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Multiprocess compatibility.

Verze 1.5 78.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Added option for remove zero-width spaces.

Verze 1.4 75.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Added function to change the keyboard shortcut.

Verze 1.3.2.1-signed 59.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Added Russian locale.

Verze 1.3.1.1-signed 57.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Due to changes in the Firefox, changed shortcut Ctrl+Shift+C to Ctrl+Shift+U.

Verze 1.3.1-signed 57.5 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

  • Added new featute "Reformat special characters"
  • Added Italian locale
  • Added Dutch locale

Verze 1.2.1.1-signed 47.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Code maintenance.

Verze 1.2.1-signed 44.3 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Verze 1.1.1-signed 44.3 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Added new feature Copy Without Spaces – useful when copy number banking account.
New locales.

Verze 1.0.1-signed 17.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější