Historie verzí doplňku Copy Attachment To Clipboard

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.1 62.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 5.0

Fix by Sven Giermann to address the issue of not opening messages in a new window. No-longer conflicts with other addons.

Verze 0.5 93.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 2.0.0.*

Minor change to attempt to resolve an issue where messages do not open in a new window (not replicated for me but reported by a few). Possible conflict with another addon.

(a variable name was changed)

Verze 0.3 94.0 KiB Podporuje Thunderbird 2.0 - 2.0.0.*

fixed 'redeclaration of constant' error that was appearing in the error console