Historie verzí doplňku Bigger Toolbar Buttons

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.1 6.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.1 - 31.*