Historie verzí doplňku Babylon Dictionary Word Search

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.1-signed.1-signed 43.4 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, Thunderbird 3.0a1pre a novější

Change log:
- Added the Babylon icon to the Toolbar (on Firefox).
- Removed the Babylon icon from the Status Bar (on Firefox).
- Reformatted the code.
- Added a couple of entities that were missing in the translation files.
- Added translation strings for the French language.

Verze 1.2.1.1-signed.1-signed 37.2 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, Thunderbird 5.0b1 a novější

Changes in version 1.2.1
For Firefox and Thunderbird:
- Removed some banners from the results window

For Thunderbird:
- Fixed a Thunderbird problem with filters disappearing after installing Babylon Word Search 1.2 addon. I also created a bug for the filters problem: "Thunderbird's message filters are disabled after overlaying Tools menu using onpopupshowing". The bug is located here: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=567799

Verze 1.2 33.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.7a4pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0.*

Changes in version 1.2
For Firefox and Thunderbird
- Added the word to search in the Tools menu: Search [word] in Babylon

For Thunderbird:
- Prevents opening Babylon search window when double-clicking over a message header to open an email message
- Added Babylon context menu, status bar icon and tools menu item when messages are opened in a new Window
- Added Babylon context menu, status bar icon and tools menu item in the Compose & Reply windows

Verze 1.1 33.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.7a4pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0.*

Changes in version 1.1
- Fixed a bug where the default language was set to English every time the browser was restarted. Now the default language is set to the language chosen by the user.
- Added localization for the Italian language

Verze 1.0 32.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.7a4pre, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0.*